Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x
Śledź przesyłkę
Potrzebujesz pomocy?
Jeżeli mają Państwo jakieś pytania zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami. kontakt

Jak wygląda transport towarów ADR

Znajomość klasyfikacji towarów niebezpiecznych umożliwia ich bezpieczne przewożenie, zgodne z wymogami prawa przewozu międzynarodowego towarów niebezpiecznych.

Transport towarów ADR oznaczenia ADR


Dopuszczalny ADR

Transport materiałów niebezpiecznych tzw ADR odbywa się zawsze w warunkach szczególnej ostrożności i każdorazowo musi uzyskać zgodę przewoźnika. Do uzyskania takiej zgody niezbędne jest przedstawienie karty charakterystyki produktu, która zawiera informacje o warunkach transportu i zachowaniu się produktu podczas niego, zwłaszcza transportu lotniczego. Przepisy IATA umożliwiają dla wybranych materiałów z grupy UN transport próbek bez uzyskiwania zgody przewoźnika, jeśli paczka zostanie oznaczona w odpowiedni sposób i nie będzie przekraczała wagi 4,5 kg. Jednak i w tym wypadku to przewoźnik na podstawie karty charakterystyki decyduje, czy dany materiał spełnia warunki na zastosowanie odpowiedniego komentarza Not restricted as per special provision A197 i transport zwykły wraz z innymi paczkami.

Towary niebezpieczne


Towary niebezpieczne to inaczej materiały i przedmioty, których przewóz jest zabroniony, albo dopuszczony jedynie na warunkach zawartych w umowie ADR.

Towary te są odpowiednio podzielone na 13 klas zagrożeń - szczegóły znajdziesz klikając w ten link.

Grupy pakowania
Prócz klas określone są także grupy pakowania. Mówią one o stopniu zagrożenia, które stwarza dany towar. Tym samym mamy I grupę pakowania, czyli materiały, które stwarzają duże zagrożenie, II grupę, w której mieszczą się materiały stanowiące średnie zagrożenie oraz III, gdzie analogicznie znajdują się materiały stwarzające małe zagrożenie.

Oznaczenie opakowań


Opakowania ADR muszą zawierać także odpowiednie oznakowanie i certyfikację. Każda przesyłka powinna być oznaczona numerami UN.

Nalepki ADR

Nalepki ADR powinny mieć kształt kwadratu, który jest obrócony o kąt 45 stopni. Nalepki należy umieszczać na podłożu o kolorze kontrastujący i muszą być dobrze widoczne.

Certyfikacja opakowań

Opakowania, które są przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych, koniecznie muszą spełniać wymagania badań, budowy i bezpieczeństwa.

Karty charakterystyki


W karcie charakterystyki mieszczą się informacje o zagrożeniach, jakie może spowodować określona substancja, a także podstawowe dane na jej temat. Prócz tego nie zabraknie tam opisów postępowania w razie wystąpienia skażenia opisywaną substancja. Karta charakterystyki jest obowiązkowa między innymi w Krajach Unii Europejskiej.

Transport


Towary niebezpieczne mogą być transportowane różnymi drogami. W tym przypadku, do każdego rodzaju transportu obowiązują różnice w przepisach. Transport drogą lądową to ADR, morską IMDG, lotniczą DGR ICAO, pociągiem RID, a transportem śródlądowym ADN.

Takie towary, jak materiały wybuchowe, gazy trujące, ciecze łatwopalne, czy materiały promieniotwórcze nie są w ogóle dopuszczone do transportu morskiego.

W umowie ADR znajdują się szczegółowe wytyczne dotyczące zaklasyfikowania materiałów, czy przedmiotów stwarzających zagrożenie, ich podziału na klasy, informacji o opakowaniach, kartach charakterystyki, a także i transporcie.